PL DE GB CZ SK UA RO BG RU BY FR ES HU

Nočný klub a ďalšie!

QUEENS Nightclub
ul. Ceglarska 35
44-103 Gliwice - Poland

phone: +48 (32) 305 30 20

 

Náš klub

Klub Queens ochutnať nielen perfektná atmosféra, ale tiež viem, úžasnú dievčinu.

                                          © MMXIV Queens Night Club Gliwice Poľsko        denne od 1800  -  0500  |  Podmienky, Ochrana osobných údajov